top of page
Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

Mali Yönetim

Yoğun rekabet ortamının gelişmesi sebebiyle firmalar, her türlü operasyonlarında olduğu gibi finansman yönetiminde de giderek daha rasyonel ve planlı bir çalışma tarzına girmek zorundadırlar. Dolayısıyla, firmaların finansman yönetimlerinin, firmanın rekabet gücünü arttırıcı şekilde yeniden yapılanması gerekmektedir. Finansman yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışması ile dört ana sonucun elde edilmesi amaçlanır:

 

I. Aktif yönetimi, borç yönetimi ve özkaynak yönetimi konularında oluşturulacak Finansman Politikaları ile ""Etkin Finansman Yönetimi"" sağlamak.

 
II.  Firmanın kısa ve uzun vadede alacağı kararların yaratacağı finansal etkileri ölçmek ve ihtiyaçları saptamak için ""Finansal Planlama"" sistemini geliştirmek.

 
III. Tüm finansal faaliyetlerin; izlenmesi, analizi ve raporlama için ""Finansal Kontrol Sistemini"" kurmak.

 
IV. Yukarıda sözedilen finansal sistemlerin icra edilmesi için gerekli ""Finansman Organizasyonunun"" oluşturulması

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, kuruluşların rekabet üstünlüğü sağlayabilme uğraşısında, çalışanların üretkenliğini ve organizasyonun verimliliğini geliştiren, stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

 

Rekabet üstünlüğüne sahip olmak için, MÜŞTERİ TATMİNİ'ni (iç ve dış müşteri) sağlamak gereklidir. Bu tatminin sağlanması ise, planlı ve stratejilere dayalı bir Yönetim Tarzı  ile mümkündür.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlamada en büyük sorun, birçok firmanın varoluş amaçlarını tam olarak bilmemesi, tanımlamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Sürekli değişim ve gelişim gösteren bir pazar çevresinde başarılı olmak ise stratejik planlamaya önem vermekle mümkündür.

 

Stratejik planlama, şirket amaçları, kaynaklar ve değişmekte olan pazar fırsatları arasında bir uyum yaratmayı sağlar. Amaçlanan karlılık ve büyüme düzeylerini yakalayabilmek için şirketin çalışma alanlarını, ürünlerini ve hizmetlerini biçimlendirmesine ve yeniden yapılandırmasına imkan verir.

Opal Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti.

"Yönetim Sistemleri"nin kurulması ve iyileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

bottom of page