top of page

Yönetim Danışmanlığı 

Yönetim danışmanlığı, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri konusundaki sorunlarını araştırmayı, analiz etmeyi ve uygun önerileri geliştirmeyi ve bu önerilerin uygulanma sürecinde destek vermeyi kapsayan bir hizmet türü olarak tanımlanmaktadır.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, genel yönetimden bilgi teknolojisi yönetimine, mali ve finansal sistemler yönetiminden pazarlama ve üretim yönetime kadar çok geniş bir yelpazede ve bir organizasyonu ilgilendiren tüm disiplin ve iş konularında yürütülmektedir.

Danışmanlık çalışmaları, ABD'de Frederick W.Taylor isimli genç bir mühendisin üretim yönetimi konusunda farklı bir düşünce tarzı ve sistem geliştirmesi ile başladı. Zaman içinde, Drucker, Peters ve daha nice yönetim gurusunun da içinde bulunduğu birçok yönetim uzmanı değişik konular ve disiplinler çerçevesinde "Yönetim Teorisi"nin gelişmesine katkıda bulundular. Bireysel danışmanlık faaliyetlerinin yanısıra özellikle ABD kökenli, uluslararası çalışan ve binlerce uzman personeli istihdam eden danışmanlık şirketleri oluştu.

1980'li yıllardan itibaren, Türkiye'nin dışa açılmasının hızlanması, gümrük duvarlarının indirilmeye başlaması, yabancı sermayeli şirket yatırımlarının ve etkinliklerinin artması ve global rekabet kurallarının ülke içinde giderek daha çok geçerli olması gibi bir dizi etken sebebiyle yönetim danışmanlığı Türkiye'de de önem kazanmaya başladı.

Yönetim danışmanlığı hizmetlerine talebin gelişmesi sonucunda, daha önce muhasebe ve denetim gibi mali konularda hizmet vermek üzere Türkiye'de ofis açan bazı büyük uluslararası şirketler giderek hizmet yelpazelerini genişleterek yönetim danışmanlığı alanında da hizmet vermeye başladılar.

Stratejik Yönetim ile ilgili üstteki resim kutusunu tıklayınız

Yönetim Sistemleri ile ilgili üstteki resim kutusunu tıklayınız

İş Geliştirme ile ilgili üstteki resim kutusunu tıklayınız

Sonraki yıllarda özellikle insan kaynakları ve eğitim alanlarında hizmet vermek üzere kurulan yerli şirketlerin varlığı ile Türkiye'de yönetim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar artık önemli bir sayıya ve iş hacmine ulaşmış bulunmaktadır.

Yönetim danışmanlığının Türkiye'de bir meslek dalı olarak gelişmesi sürecinde mesleki örgütlenmenin başlangıcı olarak 1991 yılında "YDD Yönetim Danışmanları Derneği" kurulmuştur. OPAL Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi de, sözkonusu derneğin aktif üyesi konumundadır.

bottom of page