top of page
İş Geliştirme

İş Geliştirme

Sektör Analizleri


Faaliyet gösterdiğiniz ya da iş yapmayı düşündüğünüz sektör ya da sektörlerle ilgili olarak; formatlı olarak hazırlanmış analiz raporlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Günümüzün, içinde kaybolmanın ya da boğulmanın mümkün ve kolay olduğu bilgi okyanusunda OPAL; sizin için gerekli ve önemli bilgilerin, detaylı bir araştırma ve tarama sürecinden sonra oluşturulduğu, stratejik kararlarınıza ışık tutacak içeriğe sahip "Sektör Analiz Raporları" hazırlamaktadır.

Proje ve Fizibilite Çalışmaları


Yeni bir yatırıma başlamadan önce gerek yatırımcının kendisi için gerek proje finansmanı için başvuracağı diğerleri (finansör ortaklar, kredi kuruluşları) için detaylı bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir.

 

Böyle bir çalışma kapsamında yatırımla ilgili genel bilgiler, projenin tanımı, projenin kapasitesi, projenin teknolojik yönü, yatırım tutarı, işletme sermayesi, işletme gelir ve giderleri, yatırımın finansmanı, proje gelir, gider ve fon akışı, projenin yatırımcı açısından değerlendirilmesi, projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi, projenin karlılık değerlendirilmesi gibi bilgi ve analizlerin bulunması gereklidir.

Franchising


İyi bir franchising sistemi, franchising'in ortaya koyduğu genel faydaların sağlanmasını ancak, franchisor şirketin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzlukları asgariye indirmeyi de hedeflemelidir. İdeal bir franchising sisteminde, franchise veren'in (franchisor) doğru bir konsept oluşturması ve ilkeleri doğru uygulaması halinde franchise veren de, franchise alan da kazançlı olmaktadır.

 

OPAL,"franchising stratejik planı"nın oluşturulması, "franchise el kitabı"nın hazırlanması, "franchise sözleşmesi"nin hazırlanması, franchisee adaylarının seçilmesine ilişkin prosedürünün hazırlanması ve uygulanması, mağaza yeri seçimleri, mağazacılık bilgisayar programının seçimi, "co-branded mağaza kredi kartı"nın çıkarılması, "merchandising planlama sistemi"nin kurulması, "pazarlama stratejileri"nin geliştirilmesi gibi detaylı ve kapsamlı bir hizmet vermektedir.

Joint-Venture Kuruluşu

Üretim veya ticari konuda mevcut bir faaliyeti yürütmekte olan bir şirketin yeni bir ortak alması -özellikle yabancı kökenli bir ortak- ve mevcut işini bir joint-venture haline dönüştürmesi çok yönlü ve dikkat isteyen bir çalışma silsilesine ihtiyaç göstermektedir.

 

Bir joint-venture kurulması bir şirketin hayatındaki en önemli stratejik karardır.

Bu sebeple, böyle bir kararın altyapısının çok iyi oluşturulması gereklidir.

 
Böyle bir oluşum; şirketin büyümesi, yeni pazarlara açılması, teknolojik değişim, finansal gücün artması, şirket imajının değişmesi, şirketin kredibilitesinin artması, kurumsallaşmaya katkıda bulunmak gibi bir dizi olumlu eki yaratacağı gibi aynı zamanda; sermaye sahibinin eski bireysel gücünün kalmaması, yönetim kararlarının müştereken alınması, kurum kültürünün değişmesi, mali bünyede şeffaflaşma, stratejik gelişim çizgisinin özellikle yurt dışı kaynaklı olarak belirlenecek olması gibi önemli sonuçlar da doğuracaktır.

Opal Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti.

yukarıda belirtilen konularda "İş Geliştirme Danışmanlığı" hizmetleri vermektedir.

bottom of page