top of page
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Strateji ve Vizyon Geliştirme

Yönetiminde strateji, ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma geçmesi ile ilgili seçimsel kararların bütünüdür. İşletmelerde uygulanan stratejilerin, askeri stratejilerden önemli bir farkı yoktur. Strateji kavramı, işletmelerde çok geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır; ürün stratejisi, stratejik karar, yenilikçi strateji, stratejik planlama gibi örneklere rastlamak mümkündür.

Değişim ve Yeniden Yapılanma

İster değişim olarak isterse başka kelimelerle tarif edilsin, şirketler için şartlar artık farklı oluşmakta ve farklı çözümler gerekmektedir. 
Değişim ihtiyacının ortaya çıkması ""Yeniden Yapılanmayı"" ve buna göre hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır.

Aile Şirketlerinde Yönetim

Şirketlerinin yönetimi, patron şirketlerinin karşılaştığı sıkıntılar ve bu şirketlerin profesyonelleşmesi ile ilgili sorunlar, yönetim danışmanlığı alanında şimdiye kadar üzerinde en fazla tartışma yapılmış ve görüş bildirilmiş başlıklar arasında yer almakta ve bu süreç halen devam etmektedir. OPAL, bu konudaki geniş ve derin tecrübe birikimini hizmet verdiği aile şirketleriyle paylaşmakta ve onları yeni şirketler ve dünya düzenine taşımak için katkı sağlamaktadır.

Grup Şirketleri ve Holdingleşme

Grup şirketlerinde, merkezin esas olarak 2 rolü bulunur: Girişimci/Değer Yaratıcı (Entrepreneurial/Value Creating) olmak veya İdari / Zarar Önleyici (Administrative/Loss Preventive) olmak. Grup şirketlerinde, merkezin diğer şirketlerle olan ilişkisinde hangi yönetim stilini uygulayacağına bağlı olarak yukarıdaki 2 ana rolden birinin gereği yerine getirilir. Grup şirketlerinde, üst yönetim temel olarak üç farklı yönetim stilinden birini: "Finansal Kontrol, Stratejik Kontrol, Stratejik Planlama" uygular. Bu stiller, farklı strateji gerektirir ve farklı sonuçlar yaratırlar.

Kriz Yönetimi

Genel anlamda, mevcut şartların, değerlerin ve ilişkiler yumağının her zaman beklenilen ve alışılan sonuçları doğurmaması; farklılığın olumsuz anlamda ve istisna kabul edilemeyecek biçimde devam etmesi, kriz olarak nitelenebilir. Günümüzde ülkeleri makro bazda tehdit eden iki ekonomik kriz cinsi bulunmaktadır: mali krizler, döviz krizleri. Krizi düşman olarak görüyorsak; onunla mücadele edebilmek için onu iyi tanımamız gereklidir. Bir kriz sürecinde üç ayrı safhadan bahsetmek mümkündür: Kriz Öncesi Dönem (yaklaşmakta olan bir krizi yakalanmadan görmek ve olası etkilere karşı hazırlıklı olmak), Kriz Dönemi ve Kriz Sonrası Dönem.

Opal Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti.

yukarıda belirtilen konularda "Stratejik Yönetim Danışmanlığı" hizmetleri vermektedir.

bottom of page