top of page

Tercüme Hizmetleri

"Sözcükleri değil anlamı çevirmek" düşüncesiyle hareket eden OPAL, tercüme hizmetlerini bir "dil danışmanlığı" yaklaşımı ile sunmaya gayret etmektedir.

 

İş dünyasının, gerek Türkçe'den İngilizce ve Almanca'ya, gerekse İngilizce ve Almanca'dan Türkçe'ye olan çeviri gereksinmeleri, bir dil danışmanlığı anlayışıyla ele alınmakta ve "anlam teslimi" çözümler sunulmaktadır.

 

 

Bir OPAL kavramı olan "dil danışmanlığı", işi sadece bir tercüme hizmeti olmanın ötesinde algılayıp, müşteriye hemen hayata uyarlanabilen komple bir çözüm sunmak demektir. Bunun anlamı, OPAL tarafından tercüme edilen bir metnin, orijinal dildeki anlamı aynen korunarak mesajın karşı tarafa hatasız, terim ve üslup bütünlüğünü içinde ve hiçbir yanlış anlamaya fırsat vermeyecek biçimde iletilmesidir.

tercüme.jpg

OPAL, bu durumu "sürtünmesiz ve sürtüşmesiz iletişim" olarak adlandırmaktadır.

 

OPAL tercüme hizmetleri, finans, hukuk, teknik (mühendislik) alanlarında uzman tercümanlar tarafından verilmektedir.

 

OPAL, 2018 Ocak ayında ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık Tic. A.Ş. ile tercüme hizmetleri konusunda işbirliğine başlamıştır.

 

OPAL'in bugüne kadar tercüme hizmeti verdiği sektörlerden bazıları:

 

Otomotiv, inşaat, sigortacılık, çimento, turizm. akaryakıt (petrol), yayıncılık, elektronik ve beyaz eşya, reklamcılık, fuarcılık, finans (banka, menkul kıymetler), sağlık, lastik, ayakkabıcılık, madencilik, inşaat yan sanayi, sivil toplum kuruluşları vd.

 

OPAL'in tercüme hizmetlerinin yoğunlaştığı alanlar:

 

> Resmi makamların onayını gerektiren belgelerin yeminli tercümesi,

> Yüksek düzeyde gizlilik gerektiren; ihale şartnamesi, teklif ve sözleşmeler,

> Yabancı dilde veya Türkçe hazırlanmış; web sitesi, tanıtım ve satışa yönelik katalog, broşür, kullanım klavuzları,

> Şirketlerin veya eğitim kurumlarının eğitim dökümanları,

> Uluslararası kuruluşlar tarafından veya onların katkısıyla hazırlanan rapor ve araştırmalar,

> Kanun tasarıları, kanun, yönetmelik, tebliğ gibi mevzuat dökümanları,

> Mahkeme kararı, ihtarname, esas sözleşme, ortaklık anlaşmaları, bayilik anlaşmaları vb. hukuki metinler.

 

Kaliteli, hızlı ve güvenilir tercüme hizmetlerimizden faydalanmak için bize language@opal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

bottom of page