top of page

Hakkımızda

OPAL Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. web sitesi, OPAL tarafından verilmekte olan "danışmanlık" ve "tercüme" hizmetlerinin tanıtımının yanısıra çok geniş bir alanda çeşitli detaylı istatistiki bilgilerin bulunduğu bir ortamdır.

Çeşitli resmi ve yarı resmi kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılarak hazırlanan tablolar, grafikler ve yorumlar kullanıcılara sunulmaktadır. İş dünyasında çeşitli seviyedeki karar alıcıların, uzmanların, akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği bilgilerin bulunduğu bu sitenin editörlüğü OPAL Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti.'nin kurucusu Cahit Alıravcı tarafından yapılmaktadır.

Opal Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.

1995 yılında Cahit Alıravcı tarafından kurulan OPAL Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi, yönetim sistemleri geliştirme, stratejik planlama, organizasyon, insan kaynakları, finansman, pazarlama ve yatırım konularında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. 2000 yılında eklenen yeni çalışma konusu olarak da, tercüme hizmetleri verilmektedir.

Vizyonumuz

Şirketler için stratejik yönetim, insan kaynakları, finansman ve yatırım konularında global düşünce içinde lokal çözümler üretilmesine katkıda bulunan; yönetim alanında kendi yöntemlerini ortaya çıkaran ve sürekli geliştiren; yönetim danışmanlığı alanında en saygın ve kaliteli kuruluşlardan biri olmaktır.

Misyonumuz

Şirketlerin global anlamda rekabet gücünün arttırılması, sağlıklı ve başarılı gelişimlerinin sağlanması amacıyla; yönetim teknolojisini, iş etikleri ve şirket kültürü ile harmanlayarak; yönetim düzeyinde analizler yapmak, çözümler üretmek, çözümleri şirketlerle birlikte uygulamaya geçirmek; şirketlerin artı değer yaratmasına veya içlerinde var olan değerlerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.

İş Etiklerimiz

İnsana saygılı ve organizasyonlara faydalı sonuçlar üretmek. Dürüst, şeffaf ve bağımsız çalışmak. Çalışma yapılan kuruluşlar hakkında edinilen bilgileri titizlikle korumaktır.

Sloganımız: Bireysel ve Kurumsal Çözümler

Kuruluşlar için üretilecek çözümlerin bireysel, yani kendine has, yani rakiplerden farklı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu ise ancak, yaratıcı düşünceyi benimsemek ve özümsemek ile mümkündür. Çünkü, diğerlerinden farklı ve iyi olmak için sarf edilecek çabaların motoru, yaratıcı düşüncedir. Diğer yandan, bireysel çözümlerde yaratıcılığı ve dolayısıyla farklılığı yakalamak tek başına yeterli değildir. Başarıya ulaşmak için, kuruluşun belirli bir düşünce yapısı içinde organize olması, parçaların birbirlerini tamamlayacak şekilde bütünselliğin sağlanması gerekmektedir. Sonuç olarak; bireysel gelişim, kurumsal bütünlük içinde amaca yönlendirilmelidir. Bireysellik korunmalı ve sürekli geliştirilmeli, öte yandan kurumsal bütünlük ve gelişme de ihmal edilmemelidir.

bottom of page