top of page
Kurumsal Dil Danışmanlığı

Kurumsal Dil Danışmanlığı

"Kurumsal Dil", doğru ve kaliteli bir iletişim için, ifade ve terminoloji standardizasyonu sağlayan bir kurumsallaşma aracıdır.

Özellikle halka açık şirketler, yabancı ortaklı şirketler ve uluslararası iş ilişkileri yoğun olan şirketler ve kurumlar için doğru iletişim ve doğru tanıtım çok önemlidir.

Doğru iletişim ve doğru tanıtım, ifade şekli (biçim ve üslup) ve terminoloji bakımından standardizasyon sağlanmasını gerektirir. Bu standardizasyon çalışması ile “kurumsal dil” oluşturulur.

Kurumsal dil, iletişimde kullanılan farklı lisanlara yapılacak doğru aktarımla (tercüme) uluslararası kabul görecek bir boyut kazanır.

   

bottom of page