top of page
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

Bu bölümde Kamu Kesimi Borçlanma Gereği'ne ilişkin Tablo ve Grafikleri bulabilirsiniz.

Kullanılan değerler, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan değerlerdir.

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği; Merkezi Yönetim, KİT'ler, Mahalli İdareler, Döner Sermaye, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, İşsizlik Sigorta Fonu ve Diğer Fon bütçe açıklarının toplamını finanse etmek için gerekli tutar olarak belirlenmektedir.

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 2018 yılı için 101,1 Milyar TL olarak hesaplanmış olup GSYH'ya oranın % 2,7 olarak gerçekleşmiştir.

KKBG Grafik 1.jpg
KKBG Tablo 1.jpg
bottom of page