top of page
Geleceğe Hazırlanan Şirketler

Geleceğe Hazırlanan Şirketler

Küreselleşme (yani globalleşme) oyunun yeni adıdır. Fakat, daha çok oyunun yeni ve çok geniş olan alanını (yani global olarak oynandığını) anlatmaktadır.

Bu noktada şu yanlışı yapmamak gereklidir; bir işin geleceğini düşünürken, onu hemen bir anda tüm dünyayı kapsayacak biçimde düşünmek zorunda olduğumuz zannedilmemelidir. 

Amaç, mevcut durumdan daha geniş düşünmeye başlamaktır. Yoksa, kimse bir anda dünya çapında olamaz veya bir anda bir dünya devi yaratılamaz. O halde, yapılması gereken şey; hareket alanı anlamında, ilişkiler yumağı anlamında ve şirketimizin yaratacağı değer anlamında, mevcut durumumuzdan bir ileri adımı düşünerek planlama yapmaya başlamaktır.

Bu tür planlamanın olması gereken önemli bir özelliği ise, esnek ve gelişmeye açık olabilmesidir. Böylelikle, kademeli bir şekilde büyütülecek olan ve hep bir sonraki adım düşünülerek planlama yapılan ve mevcut durumu sürekli sorgulayarak ilerlemeye imkan tanı yacak bir yapıya kavuşabiliriz.

Geleceğe Hazırlanan Şirketler

ŞİRKETLERE ÖNEMLİ BAZI MESAJLAR

Yaşanan krizler, gelip geçici bir olgu değildir. Değişen dünyanın geçiş dönemi sancılarıdır.

Mevcut krizlere çok fazla odaklanmak, şirketlerin körleşmesine sebep olabilir. Halbuki, yeni dönemin nasıl olacağı ve onun içinde nasıl yer alacaklarını düşünmeye başlamalıdırlar.

Yeni dönemde, sadece kendi şirketini kurtarmaya - büyütmeye çalışmak çok zor olacaktır. O'nun yerine "iş"i kurtarmaya - büyütmeye çalışılmalıdır.

Yeni dönemin ihtiyaçları, yeni dönemin liderlerini - yeni liderleri yaratacaktır.

Kartların sürekli yeniden karıştırılıp yeniden dağıtıldığı bir oyun oynanmaktadır. Bu sebeple, mevcut durumu ne olursa olsun şirketler, her şeyi yeni baştan düşünmeye başlamalılar: vizyon ve misyonlarını, organizasyon yapılarını, yönetim şekillerini ve genel olarak iş yapma tarzlarını gözden geçirmeli ve yeni şartlara uygun olara kyeniden dizayn etmelidirler.

ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN

Geleceğe hazırlanan şirketlerin, öncelikle kurum içinde stratejik düşünceyi öne çıkarmaları ve stratejik yönetimi bir hayat biçimi haline getirmeleri gerekmektedir. Stratejik Yönetimin aşağıda belirtilen bazı özellikleri onun bir şirket ne kadar önemli bir olgu olduğunu daha iyi ortaya koymaktadır.

Stratejik yönetim, uzun vadede 'finansal performans'ı geliştirecektir.

Stratejik yönetim, kendine has düşünce ve hedefleri olan ve karar vermede istikrar sağlayan bir organizasyonun gelişmesini sağlar.

Stratejik yönetim sürecini uygulayan organizasyonlarda, yöneticiler mevcut durumu anlar, gelecek hakkında düşünür ve değişimi öneren sinyalleri tanırlar.

Stratejik yönetim, değişen koşullara uyma ihtiyacı duyan örgütlerde yenilik ve değişimi destekler.

Özetle, geleceğe hazırlanan şirketlerin yapmaları gerekenleri aşağıdaki ana başlıklar altında toplayabiliriz:

  • Stratejik vizyon oluşturmak yani,bugünü yönetirken geleceği tasarlamak

  • Küreselleşmeye uyum sağlamak

  • Rekabet gücünü geliştirmek

  • Sadece kaynakları etkin kullanmayı değil,yeni kaynak yaratmayı da öğrenmek

 

Cahit Alıravcı
Aralık 2001, OPAL Web Sitesi

bottom of page