top of page
Özelleştirme

Özelleştirme

Bu bölümde Özelleştirme Gelirlerine ilişkin tablo ve grafikleri bulabilirsiniz. Özelleştirme Gelirleri; Blok Satış, Tesis / Varlık Satışı, Halka Arz, Borsa'da Satış ve Bedelli Devir kalemlerinden oluşmaktadır. 

Kullanılan değerler, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır.

2016 yılında yaklaşık tamamı (sadece 509 bin $'lık Bedelli Devir olarak gerçekleşen hariç) Tesis/ Varlık Satışı şeklinde oluşan 1,3 Milyar $'lık özelleştirme yapılmıştır. 

bottom of page