Ana Sayfa Leonardo
Yönetim Danışmanlığı | Tercüme Hizmetleri | Sigorta Hizmetleri | Eğitim & Seminer | Teknik Danışmanlık
Leonardo Leonardo
Stratejik Yönetim
Yönetim Sistemleri
İş Geliştirme
Kurumsal Finansman
Finansal Kaynakların Oluşturulması
Halka Arz
Şirket Evlilikleri
Şirket Değerlemesi
Şirket Evlilikleri (Merger & Acquisitions)

Şirket evliliği denince iki ana yöntem bulunmaktadır: şirket birleşmeleri (merge) ve şirket satınalmaları (aqusition). Şirket evliliklerini ortaya çıkaran bazı küresel koşullar bulunmaktadır.

ŞİRKET EVLİLİKLERİNİ YARATAN KÜRESEL KOŞULLAR

Günümüzde özellikle iletişim teknolojisinin sağladığı sınırsız denilebilecek olanakların iki önemli sonucu ortaya çıkmaktadır:

  • Dünya pazarları giderek entegre ya da en azından erişilebilir olmakta ve bu da rekabeti doğuran ve arttıran bir "saydamlık" ortamını güçlendirmektedir,
  • Şirketler, giderek dünyanın hemen her köşesinde küresel bir rekabetle karşı karşıya kalmaktadır.

Bugünkü koşullarıyla dünya henüz, kitaplarda teorik olarak tanımlanan gerçek ve adil bir rekabet ortamından uzaktır. Ancak küreselleşmenin dayattığı ölçek avantajına ve kaynakların akışkanlığına dayalı bu rekabet; tüketicinin lehine bir gelişme gibi görünse de üretim cephesinde büyük ve küresel şirketlere avantaj sağlayan bir ortam yaratmaktadır.

Şirketlerin, tedarik, üretim, pazarlama gibi temel fonksiyonlarını yüksek ölçekli olarak ve dünya çapında planlaması giderek, hayatta kalmanın bir koşulu haline gelmektedir. Ancak küresel ölçekli planlamayla, rekabetin dayattığı maliyet avantajlarını kullanmak ve rekabetçi piyasaların dikte ettiği fiyatlardan mal ve hizmet satarak ayakta kalmak mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda Türkiye dünyada özel bir konuma sahiptir. 1996 yılından itibaren, tam üyelik statüsü kazanmadan Avrupa Birliği ile gümrük birliğine giden tek ülke olarak Türkiye, henüz tam üyeliğin avantajlarından yararlanamasa bile pazarlarını dünyanın en büyük üç ekonomik gücünden biri olan Avrupa Birliği'ne açmış bulunmaktadır. Buna ilaveten Türkiye, -biraz iyimser bir bakış açısıyla söylenecek olsa da- çok yakın bir gelecekte, tam üyelik sürecini geri dönülemez bir biçimde başlatmayı ummakta ve bu yönde sistemli bir çaba göstermektedir.

ŞİRKET EVLİLİKLERİNİN AMACI

Günümüzün çok yoğun ve hızlı rekabet ortamında, pek çok şirketin gündeminde, satın alınma, ele geçirilme korkusu, ya da bir başka şirketi ele geçirme hedefi, sürekli olarak gündemde kalmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar dikkate alındığında, şirketler de sadece kendi ellerindeki kaynaklar ile sadece belli bir ölçüde ilerleme sağlayabilirler. Dolayısıyla, şirketler yeni kaynak yaratmayı öğrenmek zorundadırlar. Yeni kaynak yaratmanın en kolay ve hızlı yolu, kendi kaynaklarını başkalarının kaynakları ile birleştirmek ve iki artı ikiden dört yerine beş veya daha fazlasını elde etmeye çalışmaktır.

Uygulamada bu sinerjiler, şirket satınalma ya da birleşmeleri şeklinde gerçekleşmektedir.

ŞİRKET SATINALMA

Özü itibariyle; bir şirketin, başka bir şirketi satın alması , bir yatırım kararı olup, sermaye yatırım kararlarının temel ilkeleri bu konuda da uygulanır. Bu da, yatırımcı açısından yatırım kararının; karlılık, nakit akımlarının etkisi ve çevresel koşullar ve etkiler itibariyle dikkatle araştırılması ve planlanmasını gerektirecektir.

OPAL, bir şirket evliliği kararının verilmesinden itibaren gerek stratejik düzeyde, gerekse uygulama safhalarında ve tüm aşamalarda şirketlere destek vermektedir.

Şirket evliliği danışmanlığı ile ilgili görüş ve istekleriniz için lütfen bizi arayınız.

Hakkımızda | Ana Sayfa | Site Haritası   © 1995-2004 Opal - Tüm Hakları Saklıdır